Programın Adı

11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı Seviye 3(Rev.03) Ahşap Kalıpçı Personel Belgelendirme Programı

Programın Amacı

Bu yeterlilik 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı Seviye 3(Rev.03) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,

Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİK BİRİMLERİ

 Zorunlu Birimler

11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Seçmeli Birimler

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Sınav başvurularında herhangi bir ön şartı bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

  • Online başvuru
  • Bireysel başvuru

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 

 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

  • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekir.

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)

Sınavlar, teorik(sözlü)  ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.

Teorik (sözlü )Sınav:
A1 zorunlu biriminde, Adaylara  en az 5 soruluk sözlü sınav uygulanır.
A2 zorunlu biriminde, Adaylara en ez 13 soruluk sözlü sınav uygulanır.

PERFORMANS SINAVI:
Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projelerdeki ahşap kalıp uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır.
Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1Çalışma alanında İSG ile ilgili bulunan ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.
*BY.2İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü emniyet kemeri, reflektörlü yelek) kullanır.
*BY.6Kolon kalıbı tabanlarını köşeleri gönyeye alarak (aks doğrultusuna göre) çakar.
*BY.7Kolon yan kanatlarını tabanlar içerisine şakülünde yerleştirir.
*BY.33Kiriş taban kalıplarının yataylığını (terazisini) ayarlar.

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

YETERLİLİK BİRİMİ 

Teorik-sözlü sınav

Soru Sayısı

 

Teorik-sözlü     sınav

Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav Süresi 

Teorik-sözlü sınav

Başarım Notu

(en az)

 

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma51,5 dk8 dk%60  –
11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi201,5 dk30 dk%60 % 80

ELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ