Programın Adı

12UY0054–3 Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 (Rev.00) Personel Belgelendirme Programı

Programın Amacı

Bu program, 12UY0054–3 Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 (Rev.00) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Yeterliliğin Yapısı

Zorunlu Birimler

  • 12UY0054–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
  • 12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması

Seçmeli Birimler

—–

Belgelendirme Başvurusu İçin Ön Şartları

Birimlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

  • Online başvuru
  • Bireysel başvuru

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

  • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekir.

 Sınav Soru Sayısı

12UY0054–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru -yanlış, boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa Dayalı Sınav; Uygulama sınavı 12UY0054–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı, her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülür.

12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında  5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru -yanlış, boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav; Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Uygulama sınavı 12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulayıcısı (P2) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülür. 1 performans sorusu sorulur.

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

YETERLİLİK BİRİMİTeorik sınav

Soru Sayısı

Teorik Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav SüresiTeorik Sınav

Başarım Notu

(en az)

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

12UY0054–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre51,5 dk30 dk%60 %70
12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması51,5 dk15 dk%60%80

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ