Programın Adı

12UY0055–3 /Rev.01 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3(Rev.01) Personel Belgelendirme Programı

 Programın Amacı

Bu yeterlilik 12UY0055–3 /Rev.01 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3(Rev.01) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterliliğin Yapısı

Zorunlu Birimler

 • 12UY0055-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
 • 12UY0055-3/A2 Elle Alçı Sıva Uygulaması

 

Seçmeli Birimler

 • 12UY0055-3/B1 Makine ile Alçı Sıva Uygulaması

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

 • Online başvuru
 • Bireysel başvuru

Belgelendirme Başvurusu İçin Ön Şartlar

 • Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi(leri)
 • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

 • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından seçmeli birimlerin ise en az bir tanesinden başarılı olması gerekir.

 Sınav Soru Sayısı

12UY0055-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

 Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

12UY0055-3/A2 Elle Alçı Sıva Uygulaması

 Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

 Performansa dayalı sınav; Performansa Dayalı sınav: Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

12UY0055-3/A2 Elle Alçı Sıva Uygulaması Beceri ve Yetkinlikler Kontrol listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1Çalışma alanında İSG ile ilgili kurallar ile ikaz ve uyarı levhalarına uyarak çalışır.
*BY.2İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, emniyet kemeri, iş gözlüğü, toz maskesi, reflektif yelek) kullanır.
*BY.7Alüminyum anoları, kullanacağı mastar boyuna uygun ölçülerde yatay/düşey terazisinde uygun alçı harcı ile sabit kalacak şekilde yapıştırır.
*BY.10Alçıyı su yüzeyini örtecek şekilde karıştırma kabındaki suya uygun yöntemle ekler.
*BY.12Kaba sıva harcını kıvamında hazırlar.
*BY.21Perdah alçısını su yüzeyini örtecek şekilde karıştırma kabındaki suya uygun yöntemler ekler.
*BY.24Perdah alçı harcını kıvamında hazırlar.

 

12UY0055-3/B1 Makine ile Alçı Sıva Uygulaması

Teorik sınav bulunmamaktadır.

Performansa Dayalı sınav: Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

12UY0055-3/B1 Makine ile Alçı Sıva Uygulaması Beceri ve Yetkinlikler Kontrol listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1Çalışma alanında İSG ile ilgili kurallar ile ikaz ve uyarı levhalarına uyarak çalışır.
*BY.2İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, emniyet kemeri, iş gözlüğü, toz maskesi, reflektif yelek) kullanır.
*BY.7Alüminyum anoları, kullanacağı mastar boyuna uygun ölçülerde yatay/düşey terazisinde uygun alçı harcı ile sabit kalacak şekilde yapıştırır.
*BY.11Makine üzerindeki su seviyesi ve püskürtme ayar düğmelerini kullanarak, uygun su ve alçı oranını ayarlar.
*BY.12Sıva makinesinden gelen harcın akma ve yığılma yapmayacak bir kıvama gelmesini bekler.

Sınav Süreleri ve Başarım Notlar

YETERLİLİK BİRİMİ 

Teorik sınav

Soru Sayısı

 

Teorik  sınav

Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav Süresi 

Teorik sınav

Başarım Notu

(en az)

 

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

12UY0055-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma101,5 dk15 dk%60  –
12UY0055-3/A2 Elle Alçı Sıva Uygulaması101,5 dk15 dk%60 % 80
12UY0055-3/B1 Makine ile Alçı Sıva Uygulaması % 80

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ