BAŞVURULARIN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, sınav ücretinin yatırıldığına dair ücret dekontunun NİSGEM BELGELENDİRME  Web sitemizden Online Başvuru alınabildiği gibi yine web sitemizden indirilebilen Sınav Başvuru Formu ile de başvurular alınmaktadır.

Belgelendirme personeli tarafından NİSGEM BELGELENDİRME ’ye ulaştırılan ıslak imzalı Başvuru Formu ve diğer evrakların kontrolü yapılarak, değerlendirme sonuçlandırılır.

BAŞVURU PROSEDÜRÜ

SINAVLARIN PLANLANMASI

 Başvurusu onaylanan yeterli aday sayılarına ulaşıldığında ilgili kişilere Sınav Takvimi web sitemizdeki Sınav Takvimi alanından veya e- posta/SMS yolu ile duyurulur.

TEORİK/PERFORMANS SINAVLARININ YAPILMASI

Adayın kendisine bildirilen planlanan sınav gün ve saatinde ilgili sınav merkezinde hazır bulunması gerekmektedir.

Adayın belirtilen zamanda olamaması durumunda sınav hakkı kaybedilmiş sayılır.

Sınavlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere web sitemizdeki  YETERLİLİKLERİMİZ alanındaki belgelendirilmek istenen mesleklere ait Belgelendirme Programları’ndan ulaşılabilir.

BELGELENDİRME KARARININ VERİLMESİ

Sınavlarda ilgili tüm birimlerden başarılı olan aday belge almaya hak kazanır. Sınav sonuçları NİSGEM BELGELENDİRME  tarafından MYK portalına yüklenir. MYK tarafından basılan Mesleki Yeterlilik Belgesi ve kimlik kartı NİSGEM BELGELENDİRME’ ye ulaştığında imzalanarak kişiye teslim edilir.

BELGENİN BASILMASI  ve TESLİM EDİLMESİ

Belgenin teslimi için adayın MYK sertifika masrafı ücretini NİSGEM Belgelendirme web sitesindeki banka hesabına yatırması gerekmektedir. Banka hesabına yatırıldığı teyit edilen adayların isimleri MYK Kurumuna iletilir.

1 hafta içerisinde MYK tarafından benzersiz MYK Numarası, Belge Sorgulama, özel baskılı kağıtlar, karekod uygulamaları ile sahtecilik riskini azaltacak şekilde tasarlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Kartı NİSGEM Belgelendirme’ye ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde adayın Başvuru Formu’nda belirtilmiş Belge Teslimat bilgilerine göre kendilerine veya bağlı oldukları firma yetkilisine Belgelendirme Yöneticisi tarafından imzalanan ve hologramı yapıştırılan belgeleri teslim edilir/gönderilir.

TEŞVİK VE ÖDEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Geri Ödeme Teşvik’i yalnızca belge zorunluluğu getirilmiş meslekler için geçerlidir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır. Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.

Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda ücretsiz olarak sınava girme hakkı 3 ile sınırlıdır. İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından meslekler bazında belirlenmektedir. (bkz. www.myk.gov.tr/limitler)

Sınav ücretlerinin iadesi, sınavdan başarılı olan adaylara toplu olarak yapılır. İade yapılmış belge sahiplerine E- posta/ SMS ile bilgi verilir.

Kişinin kaç kez sınava girmiş olduğuna bakılmaksızın belge almaya hak kazandığı taktirde teşvikten yararlanır.

BAŞVURU VE SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR

 • Belirlenen sınav yeri ve saati; web sitesinde ilan edilir. İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya yeni bir sınav tarihi verilmez.
 • Sınavlar, teorik ve performansa dayalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Aday her yeterlilik birimden ayrı ayrı sınava girebilir. Her birimden başarılı olma notu ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde tanımlanan esaslara uygun olarak belirlenir.
 • Sınavlara ilişkin şartlar web sitesinde güncel olarak tanımlanmıştır. Adayların sınav öncesi kuralları okuyarak anlamaları ve uygulamaları gerekmektedir.
 • Adayın belge sahibi olmaya hak kazanması için zorunlu birimlerin hepsinden sınava girmesi ve başarılı olması gerekmektedir. Sınav sonuçları en geç bir ay içerisinde web sitesinde ilan edilecektir. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra internet sitesinden öğrenileceği gibi DÜZCE/NİSGEM Belgelendirmeye başvurularak da öğrenilebilir.
 • Adayın şahsından kaynaklanmayan durumlarda sistemde sınav yapılmış gözükse dahi adayın hakkı devam eder. Adaylara gerekçeler telefonla ya da sms ile bilgilendirme yapılır.
 • Sınav alanına girerken veya çıkarken tokalaşmak/öpüşmek yasaktır.
 • Sınav alanına maskesiz girmek kesinlikle yasaktır.
 • Maskesini doğru takmamış, maskesi olmayan veya maske giymeyi reddeden adaylar sınav alanından çıkarılacaktır.
 • Sınav alanına girerken sınav alanı etrafına yerleştirilmiş olan dezenfektanlar ile ellerinizi dezenfekte etmeniz zorunludur.
 • Ateş olmaması halinde kendini iyi hissetmeyen, gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişiler bu durumu bildirmeli ve sınav alanından çıkmalıdır. Bu şikayetlere sahip sınav alanından çıkartılmış adaların sınav hakkı yanmaz.
 • Sınav alanı içerisinde sosyal mesafenin (en az 1.5m) korunması esastır.
 • Delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar sınav alanına getirilmeyecektir.
 • Mobil cihazlarınızı kapalı hale getirmeniz gerekmektedir.
 • Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmanız sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutulacak ve söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılacaktır.
 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 • Sınav iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde sürdürülecektir. İş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir durumda sınavın iptali gerçekleştirilecektir.
 • Benimle yakınlık ilişkisi ya da aramızda daha önceden anlaşmazlık çıkmış olan ya da son iki yıl içinde eğitimine katıldığım kişi var mı? Varsa hakkınız yanmadan bir sonraki sınava girme hakkınız geçerli olup sınav başlamadan bilgi vermeniz gerekmektedir.”

 

PROJE ORTAKLARIMIZ