Programın Adı

11UY0012-3 Betonarme Demircisi Seviye 3(Rev.03) Personel Belgelendirme Programı

 Programın Amacı

Bu yeterlilik Betonarme Demircisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
  • Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

+ Yeterliliğin Yapısı

  Zorunlu Birimler

11UY0012–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Seçmeli Birimler
—-

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Sınav başvurularında herhangi bir  ön şartı bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

  • Online başvuru
  • Bireysel başvuru

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 

 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

  • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekir.

 Sınav Soru Sayısı

11UY0012–3/A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Koruma

Teorik Sınav; Adaylara en az 5 soruluk yapılandırılmış sözlü sınav uygulanır.

 

11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Teorik Sınav; Adaylara en az 12 soruluk yapılandırılmış sözlü sınav uygulanır

Performansa dayalı sınav; Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, 11UY0012-3 Betonarme Demircisi Ulusal Yeterliliği Ek 2’de yer alan Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi (BY) dikkate alınarak yapılır. Uygulama sınavı (P2) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülür. 1 Performans sorusu sorulur.

11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1Çalışma alanında İSG ile ilgili bulunan ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.

 

*BY.2İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, iş gözlüğü, emniyet kemeri, reflektörlü yelek) kullanır.
*BY.22Çiroz demirlerini yerleştirerek bağlar.
*BY.31Etriyeleri boyuna donatılara projedeki etriye sıklaştırmalarına uygun olarak bağlar.

 

*BY.40Kendisine verilen projede öngörülen aralıklara göre kiriş donatılarında etriye sıklaştırmalarını yapar

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

YETERLİLİK BİRİMİ Teorik -sözlü sınav Soru Sayısı Teorik -sözlü Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav Süresi Teorik -sözlü sınav

Başarım Notu

(en az)

 

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

11UY0012–3/A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Koruma51,5 dk8 dk%60 –
11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi201,5 dk30 dk%60 

%80

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ