Başvuru Formları:

 • 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 (Rev.04) Sınav Başvuru Formu için tıklayınız

Programın Adı

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 (Rev.04) Personel Belgelendirme Programı

 Programın Amacı

Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

 Zorunlu Birimler

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 Seçmeli Birimler

 • 11UY0010-3/B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111)
 • 11UY0010-3/B2 GAZ KORUMASIZ ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (114)
 • 11UY0010-3/B5 METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI) (131)
 • 11UY0010-3/B6 METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) (135)
 • 11UY0010-3/B7 AKTİF KORUYUCU GAZLA ÖZLÜ TEL METAL-ARK KAYNAĞI (136)
 • 11UY0010-3/B9 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) (141)
 • 11UY0010-3/B14 OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI (311)

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alınabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

 

Belgelendirme Başvurusu İçin Ön Şartlar

 • Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

 

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi(leri);
 • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 Sınav Soru Sayısı

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği  

Teorik Sınav; Adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav; Bu birim kapsamında performans sınavı uygulanmaz.

11UY0010-3/B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111)

Teorik Sınav; Adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav; TS EN ISO 9606-1 standardı 5. Bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6.bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Performansa dayalı sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan bir süreye karşılık gelmelidir.

Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

11UY0010-3/B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111) Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1Doğru elektrot tip ve çapları seçer.

 

*BY.2Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

 

*BY.3Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

 

*BY.7WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

 

*BY.10Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 

*BY.11Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

 

*BY.12Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

 

*BY.13Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

 

11UY0010-3/B2 GAZ KORUMASIZ ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (114)

Teorik Sınav; Adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav; TS EN ISO 9606-1 standardı 5. Bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6.bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Performansa dayalı sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan bir süreye karşılık gelmelidir.

Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

11UY0010-3/B2 GAZ KORUMASIZ ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (114)   Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

 

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1Doğru elektrot tip ve boyutları seçer.

 

*BY.2Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.

 

*BY.3Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

 

*BY.4Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

 

*BY.6Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlar.

 

*BY.7WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

 

*BY.10Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 

*BY.11Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

 

*BY.12Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

 

*BY.13Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0010-3/B5 METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI) (131) 

Teorik Sınav; Adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav; TS EN ISO 9606-1 standardı 5. Bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6.bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Performansa dayalı sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan bir süreye karşılık gelmelidir.

Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

 11UY0010-3/B5 METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI) (131)

Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.3Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 

*BY.4Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.5Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.
*BY.6Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve  montajı yapar.
*BY.8WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
*BY.11Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.12Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

 

*BY.13Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.14Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 11UY0010-3/B6 METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) (135)

 Teorik Sınav; Adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav; TS EN ISO 9606-1 standardı 5. Bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6.bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Performansa dayalı sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan bir süreye karşılık gelmelidir.

Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

11UY0010-3/B6 METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) (135) Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.3Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
*BY.4Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.5Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.
*BY.6Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve  montajı yapar.
*BY.8WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
*BY.11Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.12Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.
*BY.13Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.14Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 11UY0010-3/B7 AKTİF KORUYUCU GAZLA ÖZLÜ TEL METAL-ARK KAYNAĞI (136)

Teorik Sınav; Adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav; TS EN ISO 9606-1 standardı 5. Bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6.bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Performansa dayalı sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan bir süreye karşılık gelmelidir.

Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

11UY0010-3/B7 AKTİF KORUYUCU GAZLA ÖZLÜ TEL METAL-ARK KAYNAĞI Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.3Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 

*BY.4Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

 

*BY.5Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.

 

*BY.6Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve  montajı yapar.
*BY.8WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

 

*BY.11Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 

*BY.12Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

 

*BY.13Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

 

*BY.14Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0010-3/B9 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) (141)

Teorik Sınav; Adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav; TS EN ISO 9606-1 standardı 5. Bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6.bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Performansa dayalı sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan bir süreye karşılık gelmelidir.

Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

11UY0010-3/B9 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) (141)

Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.2Doğru nozulu seçer.

 

*BY.4Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 

*BY.5Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder.

 

*BY.7Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.

 

*BY.8WPS/pWPS’in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

 

*BY.10Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 

*BY.11Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

 

*BY.12Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

 

*BY.13Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

 

*BY.14Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0010-3/B14 OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI (311)

 Teorik Sınav; Adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav; TS EN ISO 9606-1 standardı 5. Bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6.bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Performansa dayalı sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan bir süreye karşılık gelmelidir.

Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

11UY0010-3/B14 OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI (311) Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

 

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.4Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

 

*BY.6Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

 

*BY.8WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.

 

*BY.10Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 

*BY.11Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.

 

*BY.12Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

 

*BY.13Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. 

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

YETERLİLİK BİRİMİ 

Teorik sınav Soru Sayısı

 

Teorik  Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav Süresi 

Teorik   sınav

Başarım Notu

(en az)

 

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

11UY0010-3/A1 KAYNAK İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ101,5 dk15 dk%60 

11UY0010-3/B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111)201,5 dk30 dk%50 

%80

11UY0010-3/B2 GAZ KORUMASIZ ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (114) 201,5  dk30 dk%50 %80
11UY0010-3/B5 METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI) (131) 101,5 dk15 dk%50%80
11UY0010-3/B6 METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) (135) 101,5  dk15 dk%50%80
11UY0010-3/B7 AKTİF KORUYUCU GAZLA ÖZLÜ TEL METAL-ARK KAYNAĞI (136)101,5  dk15 dk%50%80
 11UY0010-3/B9 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) (141) 101,5  dk15 dk%50%80
11UY0010-3/B14 OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI  (311) 201,5 dk30 dk%50%80

PROJE ORTAKLARIMIZ