Programın Adı

12UY0075-3 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 (Rev.02)Personel Belgelendirme Programı

 Programın Amacı

Bu program,      12UY0075-3 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 A Grubu Zorunlu Birimler

  • 12UY0075-3 /A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
  • 12UY0075-3 /A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri

B Grubu Seçmeli Birimler  —

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Sınav başvurularında herhangi bir ön şartı bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

  • Online başvuru
  • Bireysel başvuru

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 

 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

  • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekir.

Sınav Türü

Aday A1 zorunlu biriminden teorik sınav ;  A2 zorunluluk biriminden  teorik ve performans sınavlarına girecektir.

  • 12UY0075-3 /A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
  • 12UY0075-3 /A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri

 Sınav Soru Sayısı

A1  İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa Dayalı Sınav; –

A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav;  A2 birimine yönelik performansa dayalı sınavdan Adayın, başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

12UY0075-3/ A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.10
Güç devresi malzemelerinin montajını talimatlara göre yapar.
*BY11Kumanda devresi malzemelerinin montajını talimatlara göre yapar

 

*BY.13Kablo kanallarının ölçülerini talimatlara göre belirleyerek montajını yapar.

 

*BY.14Rayların ölçülerini talimatlara göre belirleyerek montajını yapar.

 

*BY.15Güç ve kumanda devresi klemenslerinin, ara nihayet plakalarının ve durdurucuların montajını talimatlara göre yapar.

 

*BY.16Talimatlara göre kabloları hazırlar.

 

*BY.17Yüksük ve pabuçları, kablo uçlarına takarak sıkma pensi ile sıkar.

 

*BY.18
Talimatlara göre kabloların etiketlerini hazırlayarak kablolara takar. 
*BY.19
Talimatlara göre güç devresi kablolarının bağlantılarını yapar.
*BY.20
Talimatlara göre kumanda devresi kablolarının bağlantılarını yapar.
*BY.21Metal yüzeyler ile topraklama barası arasındaki kabloların bağlantılarını yapar.

 

*BY.22Bağlantıları yapılan kabloları, kablo kanalı içerisine yerleştirir.

 

*BY.25Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

 

*BY.26
Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.27Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular.

 

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

 

YETERLİLİK BİRİMİTeorik -sınav Soru SayısıTeorik  Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav Süresi Teorik sınav

Başarım Notu

(en az)

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

12UY0075-3/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre251,5 dk38 dk%60
12UY0075-3/ A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri201,5 dk30 dk%60%80

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ