Programın Adı

16UY0253-2 Rev.00 İnşaat İşçisi (Seviye 2)(Rev.00)  Personel Belgelendirme Programı

 Programın Amacı

Bu yeterlilik İnşaat İşçisinin (Seviye 2)(Rev.00) iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır .

Yeterliliğin Yapısı

Zorunlu Birimler

 • 16UY0253-2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
 • 16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri

Seçmeli Birimler

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

 • Online başvuru
 • Bireysel başvuru

Belgelendirme Başvurusu İçin Ön Şartlar

 • Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

 • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekir.

 Sınav Soru Sayısı

16UY0253-2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Teorik (Sözlü) Sınav; Sözlü sınavda adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, 10 soru sorulmaktadır.

16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri

 Teorik Sınav bulunmamaktadır.

 Performansa dayalı sınav; Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.

16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri Beceri ve Yetkinlikler Kontrol listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1Yapılacak işe uygun olarak tespit edilen kişisel koruyucu donanımları kullanır.

 

 

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

YETERLİLİK BİRİMİTeorik -Sözlü sınav

Soru Sayısı

Teorik -sözlü sınav

Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav SüresiTeorik-Sözlü sınav

Başarım Notu

(en az)

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

16UY0253-2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği 102 dk20 dk%60  –
16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri  % 70

 

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ