Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi (NİSGEM BELGELENDİRME) faaliyetlerini; Milli Eğitim Bakanlığı, Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının kurumsal kalite yapılarında, İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatı disiplininde, gelişen yeni bilim ve teknolojiler çatısında hızla adaptasyonu sağlamak, yapıyı sürekli dinamik ve aktif şekilde bulundurmak için aşağıdaki politikalar benimsenmiştir. 

 • TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme ve Akreditasyon Standardı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve mevzuatı gerekliliklerine uymak,
 • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasının sağlanması,
 • Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrollerin sağlanması,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesinin sağlanması,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin gelişimlerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasının sağlanması, personel belgelendirme hakkındaki yetkinliklerini ilgili standart ve uygulamalardaki değişimlere uyum sağlayabilmesi için gerekli kaynağın sağlanması,
 • Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlanması, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını da içermesi,
 • Personel Belgelendirme sayesinde, ulusal yeterlilik normlarında ülke ve sektörün ekonomik gelişimine katkı sağlayacak ilgili sektörlerde tercih edilen elemanın nitelikli olarak ortaya çıkmasını sağlamak.
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanması,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması
 • Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınarak kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasının sağlanması,
 • Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılması,
 • Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasının sağlanması,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesinin veya bu kararlara itiraz edebilmesinin sağlanması,
 • Belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasının sağlanması,
 • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesinin sağlanması,
 • Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulması

 

 

 

 

PROJE ORTAKLARIMIZ