Programın Adı

15UY0205-3 Rev. 00 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3(Rev.00) Personel Belgelendirme Programı

 Programın Amacı

Bu ulusal yeterlilik, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

+ Yeterliliğin Yapısı

Zorunlu Birimler

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

Seçmeli Birimler
—-

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Sınav başvurularında herhangi bir  ön şartı bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

  • Online başvuru
  • Bireysel başvuru

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 

 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

  • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekir.

 Sınav Soru Sayısı

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

Teorik Sınav; Adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan

değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa dayalı sınav bulunmamaktadır.

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

Teorik Sınav; Adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan

değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa dayalı sınav; Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde, aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir..

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1Elleçleme işlemleri öncesi iş güvenliği tedbirlerini alarak kişisel koruyucu donanımlarını kullanır.
*BY.5Yüke göre kullanılacak kaldırma ataşmanlarını veekipmanlarını belirler/onaylar.
*BY.6Yüke göre köprülü vinç kaldırma kapasitesini kontrol ederek uygunluğuna karar verir.
*BY.10Kaldırma elemanlarının çatlama, ezilme, deformasyon vs. durumlarını gereken güvenlik ve

uygunluk şartlarını yüke göre kontrol eder.

*BY.12Köprülü vinç kumanda ederek frenleme, tutma ya da kaçırma durumlarını kontrol eder.
*BY.13Köprülü vinci her eksende kumanda ederek test eder.
*BY.14Köprülü vinci kumanda ederek sesli ya da görsel uyarı ikaz işaretlerini kontrol eder.
*BY.19Kaldırma elemanları ve kanca güvenlik mandalı ve bağlantılarını kontrol eder.
*BY.24Elleçleme işlemlerinde verilen işaret ve komutlara uyar.
*BY.29Yükü emniyetli bir şekilde açısı ve denge durumunu gözeterek teknolojik kurallara göre

sapanlar/sapancıdan onay alır.

*BY.33Vinci ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak güvenlik, sapanlama ve frenlemeyi kontrol eder.
*BY.34Yükü, belirlenmiş yüksekliğe kaldırır.
*BY.35Sınırlandırılmış alan içerisinde yükü kaldırır ve indirir/asansör yapar.
*BY.36Yükü belirlenen ve sınırlandırılan rotada taşır.
*BY.37Yükü zemine göre sınırlı yüksekliğe kaldırarak taşır.
*BY.38Yükü yeri ve yüksekliği rotada belirlenmiş engeller üzerinden aşırarak sınırlı yükseklikte taşır.
*BY.39Kaldırma, taşıma, boşaltma/istifleme işlemlerini zamanında, gerektiğinde yardımcı ekipmanlarla seri ve güvenli olarak gerçekleştirir.
*BY.40Yük özelliğine göre elleçleme işlemlerinde limit,hız, salınım, fren ve fiziksel şartları kontrol altında tutar.
*BY.41Yüke göre belirlenen veya sınırlandırılan indirme/boşaltma alanına yükü indirir/boşaltır.
*BY.42Yükü rota ya da elleçleme alanı özelliğine göre kısıtlayan sınırlandıran engellere çarpma/temas etmeden kaldırır, taşır ve indirir/boşaltır.

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

YETERLİLİK BİRİMİTeorik sınav Soru SayısıTeorik Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav Süresi   Teorik – sınav

Başarım Notu

(en az)

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri201,5 dk30 dk%70 –
15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme401,5 dk60 dk%70 

%80

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ