Programın Adı

10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 (Rev.03)Personel Belgelendirme Programı

 Programın Amacı

Bu yeterlilik 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 (Rev.03) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda

kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 Zorunlu Birimler

10UY0002-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

  • 10UY0002-3/B1: Önleyici Bakım
  • 10UY0002-3/B2: Düzeltici Bakım

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Sınav başvurularında herhangi bir ön şartı bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

  • Online başvuru
  • Bireysel başvuru

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

  • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

Sınav Soru Sayısı

10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Teorik Sınav; adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

 

Performansa Dayalı Sınav; Bu birim kapsamında performans sınavı uygulanmaz.

10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım

Teorik Sınav; Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav; Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.9Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.
*BY.11Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.
*BY.12Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.
*BY.14Filtreyi değiştirir.
*BY.15Sızdırmazlık elemanını değiştirir.
*BY.16Kayışı değiştirir.
*BY.17Rulmanı değiştirir.
*BY.20Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.
*BY.21Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.22Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.23Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

10UY0002-3/B2  Düzeltici  Bakım

Teorik Sınav; Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav; Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

10UY0002-3/B2  Düzeltici  Bakım Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

 

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.9Sızdırmazlık elemanından kaynaklı arızayı giderir.
*BY.11Yabancı/tehlikeli maddeleri uzak tutmak gibi çalışma ortamının güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.
*BY.13Arızaya neden olan parçalara ulaşmak için sökülmesi gereken parçaları talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre zarar vermeden söker.
*BY.14Yeni parçaları talimatlara veya kullanım kılavuzlarına göre yerlerine takar.
*BY.15Mekanik parçalardan kaynaklı arızaları giderir..

 

*BY.16Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar..

 

*BY.18Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.19Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

 

*BY.20Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

YETERLİLİK BİRİMİ 

Teorik sınav Soru Sayısı

 

Teorik  Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav Süresi 

Teorik   sınav

Başarım Notu

(en az)

 

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

10UY0002-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite201,5 dk30 dk%60 

10UY0002-3/B1: Önleyici Bakım251,5 dk38 dk%60 

%80

10UY0002-3/B2: Düzeltici Bakım

 

201,5 dk30 dk%60 %80

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

 

PROJE ORTAKLARIMIZ