Programın Adı

10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4 (Rev.03)Personel Belgelendirme Programı

Programın Amacı

Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak

amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterliliğin Yapısı

 Zorunlu Birimler

10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

  • 10UY0002-4/B1 Önleyici Bakım
  • 10UY0002-4/B2 Düzeltici Bakım

 BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Sınav başvurularında herhangi bir ön şartı bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

  • Online başvuru
  • Bireysel başvuru

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 

 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

  • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

 Sınav Soru Sayısı

10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa Dayalı Sınav; Bu birim kapsamında performans sınavı uygulanmaz.

10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 30 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa Dayalı Sınav; Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

 

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.11Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.
*BY.13Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.
*BY.14Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.
*BY.16Filtreyi değiştirir.
*BY.17Sızdırmazlık elemanını değiştirir.
*BY.18Kayışı değiştirir.
*BY.19Rulmanı değiştirir.
*BY.22Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.
*BY.24Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.25Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.26Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım

Teorik SınavB2 birimine yönelik teorik sınavlar T1 ve T2 şeklinde yapılır.
(T1): Çoktan Seçmeli Teorik Sınav: Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.
(T2): Yapılandırılmış sınav: Bu birim kapsamında sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış 2 arıza senaryosu içeren mülakat sınavı uygulanır.

Performansa Dayalı Sınav; Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

10UY0002-3/B2  Düzeltici  Bakım Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.12Sızdırmazlık elemanından kaynaklı arızayı giderir.
*BY.13Yetkili olmayan kişileri ve yabancı/tehlikeli maddeleri uzak tutmak gibi çalışma ortamının

güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.

*BY.14Arızaya neden olan parçalara ulaşmak için sökülmesi gereken parçaları talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre zarar vermeden söker.
*BY.15Yeni parçaları talimatlara veya kullanım kılavuzlarına göre yerlerine takar.
*BY.17Mekanik parçalardan kaynaklı arızaları giderir.
*BY.18Onarımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

 

*BY.19Yapılan onarım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.
*BY.20Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.21Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.22Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

YETERLİLİK BİRİMİTeorik -sınav Soru SayısıTeorik  Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav Süresi Teorik sınav

Başarım Notu

(en az)

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite201,5 dk30 dk%60 –
10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım401,5 dk60 dk%60 %80
10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım(T1)251,5 dk38 dk%60 %80
 10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım(T2)

 

3 arıza senaryosu1,5 dk5 dk%60

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ