Programın Adı

12UY0105-3 Makine Montajcısı Seviye 3(Rev.01) Personel Belgelendirme Programı

Programın Amacı

Bu program, 12UY0105-3 Makine Montajcısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 A Grubu Zorunlu Birimler

 • 12UY0105-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi
 • 12UY0105-3/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi
 • 12UY0105-3/A3: Makine Montajı Yeterlilik Birimi

 BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Sınav başvurularında herhangi bir ön şartı bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

 • Online başvuru
 • Bireysel başvuru

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

 • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alınabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

Sınav Türü

Aday, A1-A2-A3 zorunlu birimlerinden teorik ve performans sınavlarına girecektir.

 • 12UY0105-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi
 • 12UY0105-3/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi
 • 12UY0105-3/A3: Makine Montajı Yeterlilik Birimi

Sınav Soru Sayısı

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa Dayalı Sınav; 

A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav;  Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

12UY0105-3/ A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular

 

*BY.2Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

 

*BY.3Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

A3 Makine Montajı Yeterlilik Birimi

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav;  Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1Kontrol altında parçayı veya üniteyi teknik dokümanlarda belirtilen yöntemle montaj yapılacak alana yaklaştırır.

 

*BY.2Parçanın ve/veya ünitenin mekanik bağlantılarını yapar.

 

*BY.3Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

 

*BY.4Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

 

*BY.5Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

YETERLİLİK BİRİMİTeorik -sınav Soru SayısıTeorik  Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav Süresi Teorik sınav

Başarım Notu

(en az)

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

12UY0105-3/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi251,5 dk38 dk%60
12UY0105-3/ A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi201,5 dk30 dk%60%80
12UY0105-3/ A3 Makine Montajı Yeterlilik Birimi201,5 dk30 dk%60%80

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ