Programın Adı

12UY0083-3 Metal Kesimci Seviye 33(Rev.02) Personel Belgelendirme Programı

 Programın Amacı

Bu program, 12UY0083-3 Metal Kesimci Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 A Grubu Zorunlu Birimler

   • 12UY0083-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

B Grubu Seçmeli Birimler

   • 12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim
   • 12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim
   • 12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim
   • 12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim
   • 12UY0083-3/B5 Kombine Makas ile Kesim
   • 12UY0083-3/B6 Lazer Kesim
   • 12UY0083-3/B7 Plazma Kesim

 BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Sınav başvurularında herhangi bir ön şartı bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

   • Online başvuru
   • Bireysel başvuru

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

   • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
   • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 

 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

   • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.
    Sınav Türü

Aday A1 zorunlu biriminden teorik sınav ;  belge almak istediği  Seçmeli birimden de (B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7) teorik ve performans sınavlarına girecektir.

   • 12UY0083-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
   • 12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim
   • 12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim
   • 12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim
   • 12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim
   • 12UY0083-3/B5 Kombine Makas ile Kesim
   • 12UY0083-3/B6 Lazer Kesim
   • 12UY0083-3/B7 Plazma Kesim

 Sınav Soru Sayısı

A1  İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa Dayalı Sınav; –

B1 Giyotin Makasla Kesim

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav;  B1 birimine yönelik performansa dayalı sınavdan Adayın, başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

12UY0083-3/ B1 Giyotin Makasla Kesim Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1
Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar
*BY.3  Malzeme kalınlığı ve cinsine göre, giyotin makas tezgahının (NC) program veya elle kesme    boşluk (sentil) ayarını yapar.

 

*BY.4 Malzeme kesim ölçüsünü (NC) program veya el ile dayama ayarlarını yapar.

 

*BY.6  Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

 

*BY.7
Giyotin makas ile kesim işlemi yapar
*BY.8  Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

 

*BY.10
Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.11  Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular

 

*BY.12  Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular

 

 

B2 Oksi-Gaz ile Kesim

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav; B2 birimine yönelik performansa dayalı sınavdan Adayın,  başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

12UY0083-3/ B2 Oksi-Gaz ile Kesim Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1
Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
*BY.4  Kesime uygun memeyi takar

 

*BY.5  Kesim için uygun alev ayarını yapar

 

*BY.6Kesilecek malzemenin kalınlığına göre kesme basıncını ayarlar.

 

*BY.9Oksi-gaz ile kesim tezgahında kesim işlemini yapar.

 

*BY.10
Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.12Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

 

*BY.13Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular

 

*BY.14Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

B3 Şerit Testere ile Kesim

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav; B3 birimine yönelik performansa dayalı sınavdan adayın, başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

12UY0083-3/ B3 Şerit Testere ile Kesim Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

 

*BY.3Şerit testere tezgahında malzeme cins ve kalınlığına göre gerekli ayarları yapar.

 

*BY.6Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

 

*BY.7Şerit testere tezgahında kesim işlemini yapar.

 

*BY.8Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

 

*BY.10Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

 

*BY.11Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

 

*BY.12Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular

 

 

B4 Daire Testere ile Kesim

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav; B4 birimine yönelik performansa dayalı sınavdan adayın, başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

12UY0083-3/ B4 Daire Testere ile Kesim Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1
Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
*BY.3Daire testere tezgahında malzeme cins ve kalınlığına göre gerekli ayarları yapar.

 

*BY.6Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

 

*BY.7Daire testere tezgahında kesim işlemini yapar.

 

*BY.8Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

 

*BY.10Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular

 

*BY.11Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

 

*BY.12Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular

 

 

B5 Kombine Makas İle Kesim

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav; B5 birimine yönelik performansa dayalı sınavdan adayın, başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

12UY0083-3/ B5 Kombine Makas İle Kesim Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1
Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
*BY.3Kombine makas tezgahında malzeme cins ve kalınlığına göre gerekli ayarları yapar

 

*BY.5Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.

 

*BY.6Kombine makas tezgahında kesim işlemini yapar

 

*BY.7Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

 

*BY.9Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular

 

*BY.10Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

 

*BY.11Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular

 

B6 Lazer Kesim

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav; B5 birimine yönelik performansa dayalı sınavdan adayın, başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

12UY0083-3/ B6 Lazer Kesim  Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.3
Kesilecek malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir
*BY.4 CNC kesim programını tezgahın kontrol panelinden seçer.

 

*BY.5Kesim işlemini yapar.

 

*BY.9Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

 

*BY.10Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

 

*BY.11Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

B7 Plazma Kesim

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav; B5 birimine yönelik performansa dayalı sınavdan adayın, başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

12UY0083-3/ B7 Plazma Kesim Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1İmalat programına göre hazırlanan malzeme, alet ve takımları kontrol eder.
*BY.3Kesilecek malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir

 

*BY.4CNC kesim programını tezgahın kontrol panelinden seçer.

 

*BY.5Kesim işlemini yapar.

 

*BY.7Kesilen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

 

*BY.9Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular

 

*BY.10Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

 

*BY.11Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular

 

 

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

 

YETERLİLİK BİRİMİTeorik -sınav Soru SayısıTeorik  Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav Süresi Teorik sınav

Başarım Notu

(en az)

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

12UY0083-3/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite251,5 dk38 dk%60
12UY0083-3/ B1 Giyotin Makasla Kesim101,5 dk15 dk%60%80
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim101,5 dk15 dk%60%80
12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim101,5 dk15 dk%60%80
12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim101,5 dk15 dk%60%80
12UY0083-3/B5 Kombine Makas İle Kesim101,5 dk15 dk%60%80
12UY0083-3/B6 Lazer Kesim101,5 dk15 dk%60%80
12UY0083-3/B7 Plazma kesim101,5 dk15 dk%60%80

 

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ