Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin (Seviye 3),

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterliliğin Yapısı

 Zorunlu Birimler

 • 12UY0086-3/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

 Seçmeli Birimler

 • 12UY0086-3/B1 Kavis Verme
 • 12UY0086-3/B2 Pres

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Sınav başvurularında herhangi bir ön şartı bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

 • Online Başvuru
 • Bireysel başvuru

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

 • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

 Sınav Soru Sayısı

12UY0086-3/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

B1 Kavis Verme

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performans sınav; Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

12UY0086-3/ B1 Kavis Verme Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

 

*BY.3Kullanılacak malzeme cinsi ve kalınlığına göre, kalıplar veya merdaneler arası mesafe ayarı yapar.

 

*BY.4İşlenecek malzemeyi kalıp veya merdanenin referans noktasına yerleştirir.

 

*BY.5İmalat resmine göre eğme, bükme/kavis verme veya bombe işlemini gerçekleştirir.

 

*BY.6İşlenen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

 

*BY.8Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

 

*BY.9Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

 

*BY.10Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

B2 Pres

Teorik sınav; Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav; Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

12UY0086-3/ B2 Pres Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar 

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1İmalat programına göre hazırlanan malzeme, alet ve takımları kontrol eder.

 

*BY.4İşlenecek malzemeyi tezgâha yerleştirir.
*BY.5El veya ayak kumandasıyla presleme işlemini yapar.

 

*BY.6Preslenen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunun kontrol eder.

 

*BY.8Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

 

*BY.9Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

 

*BY.10Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

YETERLİLİK BİRİMİTeorik -sınav Soru SayısıTeorik  Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav SüresiTeorik sınav

Başarım Notu

(en az)

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

12UY0086-3/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite251,5 dk38 dk%60
12UY0086-3/ B1 Kavis Verme101,5 dk15 dk%60%80
12UY0086-3/B2 Pres101,5 dk15 dk%60%80

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır

 

 

 

PROJE ORTAKLARIMIZ