Başvuru Formu için tıklayınız

Programın Adı

12UY0087-4 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ SEVİYE 4(Rev.02) Personel Belgelendirme Programı

 Programın Amacı

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörünün (Seviye 4),

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 Belgelendirme Kapsamı

Zorunlu Birimler

  • 12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

  • 12UY0087-4/ B1 Abkant Pres
  • 12UY0087-4/ B3 Pres

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

  • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

 Sınav Soru Sayısı

A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa Dayalı Sınav; Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

12UY0087-4/ B1 Abkant Pres

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav; Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

12UY0087-4/ B1 Abkant Pres Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.1Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
*BY.3Malzeme kalınlığı ve bükme açısına uygun olarak alt kalıbı seçer.
*BY.4Malzeme kalınlığı ve bükme açısına uygun olarak alt kalıbı seçer.
*BY.5Dayama ayarlarını yapar.
*BY.6İmalat resmine göre büküm ölçülerini CNC/NC kontrol panelinden girer veya elle(manuel) ayarlar.
*BY.7Bükülecek malzemeyi, dayamaların referans noktalarına uygun olarak yerleştirir.
*BY.8İlk büküm işlemini yapar.
*BY.10İmalat resmine göre büküm işlemini yapar.
*BY.11Kesilen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.13Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.14Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.15Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

12UY0087-4/ B3 Pres

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav; Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

12UY0087-4/ B3 Pres Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

 

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.3Metal levha şekillendirme kalıplarını tezgâha bağlar.

 

*BY.4Kalıp yüksekliği ve parça kalınlığına göre kurs boyu ayarını yapar.

 

*BY.5Presi boşta çalıştırarak ayarlarını ve kalıp bağlantılarını kontrol eder.

 

*BY.7İşlenecek malzemeyi tezgâha yerleştirir.

 

*BY.8El veya ayak kumandasıyla presleme işlemini yapar.

 

*BY.9Preslenen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu

kontrol eder.

*BY.10Metal levha şekillendirme kalıplarının tezgâhtan söker.

 

*BY.12Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

 

*BY.13Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

 

*BY.14Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

YETERLİLİK BİRİMİ 

Teorik -sınav Soru Sayısı

 

Teorik  Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav Süresi 

 Teorik sınav

Başarım Notu

(en az)

 

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

12UY0087-4/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite251,5 dk38 dk%60
12UY0087-4/ B1 Abkant Pres101,5 dk15 dk%60%80
12UY0087-4/ B3 Pres101,5 dk15 dk%60%80

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

 

PROJE ORTAKLARIMIZ