DÜZCE BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (NİSGEM) TARAFSIZLIK BEYANI

1)Kuruluşumuzda gerçekleştirilen belgelendirme hizmetlerinin, TS EN ISO/IEC 17024 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı,

2) Kalite politikamız gereği hizmetlerimizin objektif, tarafsız, adil ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde sunulacağını;

3)Yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve bunların tutarlı bir şekilde yerine getirilmesinde etkin olacağımızı,

4) İşletmemizin objektifliği, tarafsızlığı ve güvenirliği üzerine şüphe düşürecek ticari, mali ve idari, herhangi bir faaliyet içerisinde bulunulmayacağını,

5) Müşterilerimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkinin olmadığını,

6) Kurumumuzda çalışan personele ve yakın akrabalarına (3. dereceye kadar), Kurumumuz tarafından belgelendirme yapılmayacağını,

7) Adayların, sınav ve eğitiminde yer almış personelimize, hiçbir şekilde belgelendirme kararı verdirmeyeceğimizi,

8) Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personele, kararlarını etkileyecek hiçbir baskı uygulamayacağımızı,

9) Herhangi bir nedenle personel üzerinde tarafsızlık ve güvenilirlik ilkesini ihlal edecek iç ve dış herhangi bir baskı kurulmasına ve ima edilmesine izin verilmeyeceğini,

10) Müşterilerimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkinin olmadığını,

11) Adayların eşit koşullarda belgelendirmesine aykırı davranışlar sergilenmeden, doğrulanabilir ve açık hizmet sunulduğunu,

12) Belgelendirme politika ve prosedürleri çerçevesinde belgelendirme faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürüteceğimizi ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimizi, bunu düzenli olarak analiz ederek ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayarak bu sürekliliğin sağlanmasını,

13) Başvuru sahibi ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunulmadığını,

14) Belgelendirme aşamasında bulunan yahut belgelendirmeye hak kazanmış adaylardan, Kurumumuz adınahiçbir surette hediye kabul etmeyeceğimizi,

15) Son 2 (iki) yıl içerisinde kusurlu eylemi nedeniyle herhangi bir Personel Belgelendirme Kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonun iptaline neden olmuş kişilere görev vermeyeceğimizi,

16) Tarafsızlığımızın esasını aksettiren; bağımsızlık, çıkar çatışmalarından uzak olma, yanlılıktan uzak olma, önyargılardan uzak olma, nötr olma, adil olma, açık fikirlilik, iltimas yapmama, önyargısız olma ve dengenin korunması ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi,

17) Bütün bunların kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, ilkelerimiz, vizyonumuz, değerlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile devlet güvencesi ile garanti altına alındığını,

Beyan ve taahhüt ederiz.

Döner Sermaye İşletmesi ( DÖSE) Müdürü

 

 

 

PROJE ORTAKLARIMIZ