NİSGEM BELGELENDİRME Tarafsızlık Komitesi’ nde görev aldığım sürece;

  1. NİSGEM’ in tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme ve inceleme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı koruyacağımı,
  1. NİSGEM Tarafsızlık Komitesi üyesi olarak, belgelendirme ve inceleme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,
  1. NİSGEM BELGELENDİRME’ den belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
  1. Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
  1. Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,
  1. Tarafsızlığı etkileyebilecek risklerin belirlenmesinde objektif ve adil olacağımı,
  1. NİSGEM BELGELENDİRME ile ilgili bilgilerin gizliliğini yasal zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilerle paylaşmayacağımı (TÜRKAK ve MYK hariç),
  1. Yapılacak Komite toplantılarında belgelendirme süreci ve karar alma sürecinin tarafsızlığını gözden geçirilmesinde objektif ve adil davranacağımı,
  1. Belgelendirme kararına karşı gelen itirazların, İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan kararlar sonrası sürecinin tarafsızlık ilkesi doğrultusunda sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığının kontrolünde objektif ve adil davranacağımı,
  2. NİSGEM’in kalite politikalarının geliştirilmesinde katkı sunacağımı, kalite hedeflerinin sürdürülmesi işlemlerinde tarafsızlığımı koruyacağımı,

beyan ve taahhüt ederim.

Vallik Koordinatörü

PROJE ORTAKLARIMIZ