Geri Ödeme Teşviki  Hakkında

 • Bu teşvik, sadece belge zorunluluğu getirilmiş meslekler için geçerlidir.
 • Adaylar teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.
 • Belge zorunluluğu getirilmiş alanlarda sınava giren ve başarısız olan adayın sınava girdiği alanda iki kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır.
 • Adayın kaç defa sınava girmiş olduğuna bakılmaksızın belge almaya hak kazandığı takdirde teşvikten yararlanır.
 • İade edilecek sınav ücreti limitleri brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere bakanlar kurulu tarafından meslekler bazında belirlenir.
 • Sınav ücretlerinin iadesi sınavdan başarılı olan adaylara toplu olarak yapılır.
 • İade yapılmış belge sahibine e posta/SMS ile bilgi verilir.

Belge Zorunluluğu ve Teşvikler

 • Belge zorunluluğuna ilişkin denetimler, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişlerince yürütülmektedir. Belgesiz çalışan her kişi için işveren ya da işveren vekiline  1038 TL idari para cezası verilmektedir. Bu bedel her yıl yeniden değerleme oranınca güncellenmektedir.
 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin; 31.12.2021 tarihine kadar sınav ücreti ile belge masrafının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Teşvikle İlgili Kısıtlar

 • Teşvikten sadece sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazananlar yararlanabilir. Başarısız olan kişilerin 2 defa daha ücretsiz sınavlara girme hakkı bulunmaktadır. Kişiler teşvikten yalnızca bir kez yararlanabilir. Sınav ücreti brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler bazında belirlenmektedir.

Kişi veya Kuruluşların Teşvikten Yararlanması – Tek Nokta Başvurusu

 • 3. kişi veya Kuruluş 10 veya üzeri sayıda çalışan için Tek Nokta Başvuru Formu’nu doldurarak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yapar. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları sınavlar sonucunda belgelendirme kararı aldıktan sonra teşvikten yararlanma hakkı kazanmış kişilerin sınav ücretlerini ilgili 3. kişi veya Kuruluşun hesabına aktarır.
 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları her ayın sonunda geri ödemenin ilgili 3. kişi veya Kuruluşa yapılmış olduğunu gösterir dekont ve onaylı hesap ekstresi ile tek nokta başvurularını Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ’na bildirir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) başvuruyu uygun bulması hâlinde takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında teşvikten karşılanan sınav ücretlerini ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun hesabına aktarır.
 • 11 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında belirtilen şartları taşıyan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır. Söz konusu teşvikten faydalanma süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ