Programın Adı

14UY0202-4 NC/CNC Rev.01 Tezgâh İşçisi Seviye 4(Rev.01) Personel Belgelendirme Programı

 Programın Amacı

Bu yeterlilik NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 Zorunlu Birimler

14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

  • 14UY0202-4 /B1 Tornalama İşlemleri
  • 14UY0202-4 /B2 Frezeleme İşlemleri

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Sınav başvurularında herhangi bir ön şartı bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

  • Online başvuru
  • Bireysel başvuru

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

  • Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

 Sınav Soru Sayısı

10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Teorik Sınav; Adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit

puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav; Bu birim kapsamında performans sınavı uygulanmaz.

14UY0202-4 /B1 Tornalama İşlemleri

Teorik Sınav; Adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit

puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

Performansa Dayalı Sınav; Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik

adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

14UY0202-4 /B1 Tornalama İşlemleri Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

 

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.2Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.
*BY.7Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.
*BY.9İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer.
*BY.11Sıvı ve basınç seviyelerini kontrol ederek sıvı eklemesi veya değişimlerini yapar.
*BY.12Tezgâhın referans (sıfır) noktasını belirler.
*BY.13Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir.
*BY.15Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi yapar.
*BY.16Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açma/kapama işlemini yapar.
*BY.17Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar.
*BY.18Kontrol sistemini kullanarak devir sayısını ayarlar.
*BY.21İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.
*BY.24Uygun aparatları kullanarak takımları tezgâha bağlar.
*BY.25Takımları işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlar.
*BY.26Takımları taretin dönmesini engellemeyecek mesafelerdebağlar.
*BY.28İş parçasının referans noktasını ayarlar.
*BY.29İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.
*BY.30Üretim için hazırlanmış kodları ve komutları tezgâha veya bilgisayara yükler.
*BY.42Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında tornalama işlemlerini uygular.
*BY.43Programda yer alan işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını sürekli kontrol eder.
*BY.46Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.
*BY.47Parçaları gözlemleyerek kontrol edip bozuk veya kırık parçaları ayırır.
*BY.54Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu gerekli ölçme aletleriyle kontrol eder.
*BY.55İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.
*BY.63Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.64Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.65Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

14UY0202-4 /B2 Frezeleme İşlemleri

Teorik Sınav; Adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit

puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

 

Performansa Dayalı Sınav; Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik

adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

14UY0202-4 /B2 Frezeleme İşlemleri Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

 

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.2Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.
*BY.7Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.
*BY.9İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer.
*BY.11Yağ, kesme sıvı ve basınç seviyelerini kontrol ederek gerekli sıvı eklemesi veya değişimlerini yapar.
*BY.12Tezgâhın referans (sıfır) noktasını belirler.
*BY.13Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir.
*BY.15Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi yapar.
*BY.16Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açma/kapama işlemini yapar.
*BY.17Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar.
*BY.18Kontrol sistemini kullanarak devir sayısını ayarlar.
*BY.21İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.
*BY.24Uygun aparatları kullanarak takımları tezgâha bağlar.
*BY.25Takımları işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlar.
*BY.26Takımları taretin dönmesini engellemeyecek mesafelerde bağlar.
*BY.28İş parçasının referans noktasını ayarlar.
*BY.29İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.
*BY.30Üretim için hazırlanmış kodları ve komutları tezgâha veya bilgisayara yükler.
*BY.42Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında frezeleme işlemlerini uygular.
*BY.43Programda yer alan işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını sürekli kontrol eder.
*BY.46Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.
*BY.47Parçaları gözlemleyerek kontrol edip bozuk veya kırık parçaları ayırır.
*BY.54Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu gerekli ölçme aletleriyle kontrol eder.
*BY.55İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.
*BY.63Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.64Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.65Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

YETERLİLİK BİRİMİ 

Teorik sınav Soru Sayısı

 

Teorik  Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav Süresi 

Teorik   sınav

Başarım Notu

(en az)

 

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite251,5 dk38 dk%60 

14UY0202-4 /B1 Tornalama İşlemleri251,5 dk38 dk%60 

%80

14UY0202-4 /B2 Frezeleme İşlemleri

 

251,5 dk38 dk%60 %80

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ