Programın Adı

14UY0202-3 NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3 (Rev.01)Personel Belgelendirme Programı

 Programın Amacı

Bu program, 14UY0202-3 NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 Belgelendirme Kapsamı

A Grubu Zorunlu Birimler

  • 14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

B Grubu Seçmeli Birimler

  • 14UY0202-3/ B1 Tornalama İşlemleri
  • 14UY0202-3/ B2 Frezeleme İşlemleri

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Sınav başvurularında herhangi bir ön şartı bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

  • Online başvuru
  • Bireysel başvuru

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Belgelendirme ücretini yatırdığına dair dekont

 

 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

Sınav Türü

Aday A1 zorunlu biriminden teorik sınav ;  belge almak istediği  Seçmeli birimden de (B1,B2) teorik ve performans sınavlarına girecektir.

 Sınav Soru Sayısı

A1  İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa Dayalı Sınav; –

B1 Tornalama İşlemleri

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav;  B1 birimine yönelik performansa dayalı sınavdan Adayın, başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

14UY0202-3/ B1 Tornalama İşlemleri Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.10Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir
*BY.16İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.
*BY.17İş parçasının referans noktasını ayarlar.
*BY.19İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp

bağlanmadığını kontrol eder.

*BY.24Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında

tornalama işlemlerini uygular.

*BY.26Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek

aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.

*BY.32Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak

herhangi bir hata oluşması durumunda muhtemel çatlak,

pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

*BY.33Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlarda

belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini

uygular.

*BY.35İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.
*BY.41Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular
*BY.42Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.43Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliğini uygular.

B2 Frezeleme İşlemleri

Teorik Sınav; Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içeren yazılı sınav uygulanır.

Performansa dayalı sınav;  B1 birimine yönelik performansa dayalı sınavdan Adayın, başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

14UY0202-3/ B2 Frezeleme İşlemleri Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesindeki Başarılması Zorunlu Kritik Adımlar

NoBeceri ve Yetkinlikler
*BY.10Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir
*BY.16İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.
*BY.17İş parçasının referans noktasını ayarlar.
*BY.19İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp

bağlanmadığını kontrol eder.

*BY.24Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında

tornalama işlemlerini uygular.

*BY.25Tezgâhta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik

durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.

*BY.26Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek

aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.

*BY.32Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak

herhangi bir hata oluşması durumunda muhtemel çatlak,

pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

*BY.33Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlarda

belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini uygular.

uygular.

*BY.35İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.
*BY.41Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular
*BY.42Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.43Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliğini uygular.

Sınav Süreleri ve Başarım Notları

YETERLİLİK BİRİMİTeorik -sınav Soru SayısıTeorik  Sınav Süresi

(soru başına)

Toplam  Sınav Süresi Teorik sınav

Başarım Notu

(en az)

Performans sınav

Başarım Notu

(en az)

14UY0202-3/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite251,5 dk38 dk%60
14UY0202-3/ B1 Tornalama İşlemleri201,5 dk30 dk%60%80
14UY0202-3/ B2 Frezeleme İşlemleri201,5 dk30 dk%60%80

  Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ