NİSGEM-MEB Üst yönetiminde görev aldığım sürece;

  1. NİSGEM’ in tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme ve inceleme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı koruyacağımı,
  2. NİSGEM yönetimi olarak, DÖSE Müdürü ve belgelendirme ve inceleme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,
  3. NİSGEM işletmesinden belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
  4. Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
  5. Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm

kurallara uyacağımı, beyan ve taahhüt ederiz.
Üst Yönetim

Valilik Koordinatörü

 

PROJE ORTAKLARIMIZ