NİSGEM BELGELENDİRME olarak vizyonumuz,

  • Tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı ön planda tutan, konusunda yetkin bir kadro oluşturmak,
  • İlgili olduğumuz bütün taraflarla ilişkilerimizde dürüstlükten taviz vermeyerek, onların gözünde sunduğumuz hizmetlerde, topluma katkı açısından örnek kuruluş olarak algılanmaktır.

Tüm bunlar için temel kaynağımız bilinçli ve eğitimli insan gücüdür.TS EN ISO/IEC 17024 ve ISO 9001:2015 Standartlarının şartlarına uyarak ve takım çalışması yaparak politikalarımızı geliştirecek hedeflerimizi başaracağımıza inanıyoruz.

Belgelendirme hizmetlerine herkesin ulaşılabilirliğini sağlayacak, ulaşması engellenmeyecek, bu suretle gereksiz, haksız rekabet oluşturulmadan zamanında, hızlı, güvenilir ve saygın hizmetler sunmak ve öncü konuma gelmektir.

 

PROJE ORTAKLARIMIZ